nội thất nhà hàng

Trong thiết kế nội thất nhà hàng có nhiều đối tương, bạn hướng tới một đối tượng khách cụ thể nào đó: Thượng lưu, bán thượng lưu, trung lưu, bán trung lưu, bình dân hay phổ thông. Thiết kế nội thất nhà hàng khá khó và phức tạp chứ không như đa số các thiết kế ở Việt Nam hiện nay vẫn nghĩ bởi người thiết kế phải có khả năng hiểu được đối tượng khách hàng. Ngoài ra thiết kế nội thất nhà hàng cần tạo ra phong cách ấn tượng, tinh tế, độc đáo riêng, đem lại một cảm nhận ngạc nhiên và ấn tượng cho khách hàng.